Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Účelové cvičenie II. ročník

Účelové cvičenie II. ročník - 24. 9. 2014

Účelové cvičenie pre žiakov druhých ročníkov sa konalo v rekreačnej oblasti Klatovianka. Všetci zúčastnení sa v príjemnom slnečnom počasí presunuli zo sídliska KVP do už vyššie spomínanej rekreačnej oblasti, kde v exteriéroch westernového mestečka absolvovali žiaci úlohy podľa plánu Účelového cvičenia. Na jednotlivých stanovištiach sa žiaci oboznámili so zdravotnou prípravou, riešením mimoriadnych udalostí - civilnou ochranou, pohybom a pobytom v prírode a jej ochranou a súčasťou cvičenia boli aj technické činnosti a športy. Hod granátom bol zároveň súťažnou disciplínou medzi triedami a najlepšie si počínala II. ZL. Prierezová tematika sa realizovala prostredníctvom predmetov ŠVP a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Cieľ cvičenia bol stanovený v zmysle Učebných osnov Ochrana života a zdravia, Štátneho a školského vzdelávacieho programu ISCED 3A.

 

Galerie: obrázek 1 z 10 Galerie: obrázek 2 z 10 Galerie: obrázek 3 z 10 Galerie: obrázek 4 z 10 Galerie: obrázek 5 z 10 Galerie: obrázek 6 z 10 Galerie: obrázek 7 z 10 Galerie: obrázek 8 z 10 Galerie: obrázek 9 z 10 Galerie: obrázek 10 z 10

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7