Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Univerzita tretieho veku

Stretnutie so študentmi univerzity tretieho veku

27. 4. 2012

 

Študenti 2. ročníka sa stretli so študentmi 2. ročníka študijného odboru medicína z univerzity tretieho veku. Pomocou pripravenej ankety sa snažili získať informácie o životnom štýle týchto aktívnych seniorov. V úvode našich študentov oboznámila so štúdium na univerzite tretieho veku doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., ktorá je odborným garantom daného študijného odboru.

2012 – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
sa zameriava na zvyšovanie povedomia o hodnotách, ktoré spoločnosti prinášajú starší ľudia.

Aktívne starnúť znamená zachovať si aj vo vyššom veku dobré zdravie a postavenie plnohodnotného člena spoločnosti, cítiť sa spokojne vo svojej práci, nezávisle v každodennom živote a byť zainteresovaný v občianskych záležitostiach. Bez ohľadu na vek, každý môže stále zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti a tešiť sa z kvalitného života. A seniori, s ktorými sme mali možnosť sa stretnúť, sú toho príkladom. Najstarší z nich mal 85 rokov.

Galerie: obrázek 3 z 19 Galerie: obrázek 4 z 19 Galerie: obrázek 5 z 19 Galerie: obrázek 6 z 19 Galerie: obrázek 7 z 19 Galerie: obrázek 8 z 19 Galerie: obrázek 9 z 19 Galerie: obrázek 10 z 19 Galerie: obrázek 11 z 19 Galerie: obrázek 12 z 19 Galerie: obrázek 13 z 19 Galerie: obrázek 14 z 19 Galerie: obrázek 15 z 19 Galerie: obrázek 16 z 19 Galerie: obrázek 17 z 19 Galerie: obrázek 18 z 19 Galerie: obrázek 19 z 19

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7