Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie - 1. ročník
31. 5. 2012

Horný Bankov bol tohtoročným miestom II. účelového cvičenia I. ročníkov.
Po zraze pred štadiónom Lokomotíva sme sa miernym krokom vybrali v smere nášho cieleného miesta. Cesta netrvala dlho. Využili sme ju rozprávaním si rôznych zážitkov. Po krátkej prestávke sme už rozdelení po skupinkách, absolvovali štyri stanoviská a to:
1. Športovú súťaž – technické činnosti a športy, kde sme si svoje zručnosti otestovali hodom granátu na cieľ.
2. Zdravotnú prípravu, kde sme sa dozvedeli užitočné informácie o šoku a protišokových opatreniach, základnej obväzovej technike, o prvej pomoci pri poranení hrudníka, hlavy a brucha.
3. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana. Informácie o súčasnom postavení CO, možných zdrojoch ohrozenia a definície mimoriadnej udalosti a príčiny ich vzniku doplnili informácie o ochrane životného prostredia, o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch a recyklačných technológiách.
4. Pohyb a pobyt v prírode. Pri tomto stanovisku sme si vyskúšali merať azimut na mape a preniesť ho do terénu, precvičovali sme si odhad vzdialenosti, načrtli sme pochodovú os a určovali stanovište na mape pomocou buzoly.

Po absolvovaní týchto stanovísk prebehlo ešte vyhodnotenie. Spoločne sme sa potom presunuli na miesto rozchodu. Plní nových zážitkov a zručností z jednotlivých stanovísk sme už netrpezlivo poďakovali a rozlúčili sa s našimi pani profesorkami. Tešíme sa na opäť nové informácie a získanie zručností.

 

Galerie: obrázek 1 z 11 Galerie: obrázek 2 z 11 Galerie: obrázek 3 z 11 Galerie: obrázek 4 z 11 Galerie: obrázek 5 z 11 Galerie: obrázek 6 z 11 Galerie: obrázek 7 z 11 Galerie: obrázek 8 z 11 Galerie: obrázek 9 z 11 Galerie: obrázek 10 z 11 Galerie: obrázek 11 z 11
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7