Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Kežmarok

Exkurzia - Kežmarok - DRA
13. 10. 2011

Tradičnou aktivitou odboru DRA je exkurzia s tematikou „Po stopách MUDr. Vojtecha Alexandra“ v Kežmarku. Univerzitný profesor MUDr. Vojtech Alexander prvý rontgenológ narodil, žil, pracoval v Kežmarku. Veľkou mierou sa zaslúžil o zveľadenie takto regiónu a zlepšenie životných podmienok slabších sociálnych skupín obyvateľov Kežmarku. Je pochovaný na miestnom cintoríne.
Cieľom akcie je priblížiť život a osobnosť MUDr. Vojtecha Alexandra a pokloniť sa pamiatke pri hrobe takto velikána medicínskych vied. Z národno-historického pohľadu poukázať na význam mesta Kežmarok pri utváraní národného povedomia Slovákov. Na tamojšom lýceu študovalo mnoho našich národovcov. Lýceálna knižnica je zbierkou svojich literárnych a cirkevných artefaktov navrhnutá do chránených historických pamiatok „UNESCO“.

Galerie: obrázek 1 z 22 Galerie: obrázek 2 z 22 Galerie: obrázek 3 z 22 Galerie: obrázek 4 z 22 Galerie: obrázek 5 z 22 Galerie: obrázek 6 z 22 Galerie: obrázek 7 z 22 Galerie: obrázek 8 z 22 Galerie: obrázek 9 z 22 Galerie: obrázek 10 z 22 Galerie: obrázek 11 z 22 Galerie: obrázek 12 z 22 Galerie: obrázek 13 z 22 Galerie: obrázek 14 z 22 Galerie: obrázek 15 z 22 Galerie: obrázek 16 z 22 Galerie: obrázek 17 z 22 Galerie: obrázek 18 z 22 Galerie: obrázek 19 z 22 Galerie: obrázek 20 z 22 Galerie: obrázek 21 z 22 Galerie: obrázek 22 z 22
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7