Fotogaléria

Školský rok 2019/2020

 


 menu Začiatok roka
 menu LABakadémia
 menu Účelove cvičenie - 2.roč.
 menu KOŽAZ
 menu Futsal dievčat
 menu Bedminton -dievčatá
 menu Stolný tenis
 menu Olympiáda SJL
 menu Bedminton regionálne kolo
 menu Prednáška DR MAX
 menu Stolný tenis krajské kolo
 menu Odborná exkurzia Phoenix
 menu Maratón písania listov
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Simulované študentské voľby


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Hrou proti AIDS

Hrou proti AIDS - 15. 11. 2011


Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. Na celom svete je štvrtou najčastejšou príčinou smrti. Pôvodcom choroby sú dva kmene vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) patriace k retrovírusom - HIV-1 a HIV-2.
Aktivita realizovaná na našej škole pre žiakov II. ročníkov je súčasťou prevencie drogovej závislosti a sociálno - patologických javov, vychádza z hlavných cieľov Národného programu prevencie HIV/ AIDS v Slovenskej republike na roky 2009 – 2012.
Týmto projektom „ Hrou proti AIDS “ si žiaci rozšírili vedomosti o danom infekčnom ochorení. Na jednotlivých stanovištiach sa venovali témam:
1. Cesty prenosu HIV
2. Láska, sexualita a ochrana pred HIV
3. Prevencia nechceného tehotenstva, pohlavne prenosných ochorení a HIV
4. Sexualita rečou tela
5. Život s HIV/ AIDS

Galerie: obrázek 1 z 18 Galerie: obrázek 2 z 18 Galerie: obrázek 3 z 18 Galerie: obrázek 4 z 18 Galerie: obrázek 5 z 18 Galerie: obrázek 6 z 18 Galerie: obrázek 7 z 18 Galerie: obrázek 8 z 18 Galerie: obrázek 9 z 18 Galerie: obrázek 10 z 18 Galerie: obrázek 11 z 18 Galerie: obrázek 12 z 18 Galerie: obrázek 13 z 18 Galerie: obrázek 14 z 18 Galerie: obrázek 15 z 18 Galerie: obrázek 16 z 18 Galerie: obrázek 17 z 18 Galerie: obrázek 18 z 18
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7