menu Projekt Erasmus+
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Úspechy

ÚSPECHY A OCENENIA NAŠICH ŠTUDENTOV

Erik Schmotzer

Za reprezentáciu štátu mu na osobnom stretnutí udelil ďakovný list minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Juraj Draxler.
Tiež mal tú česť a dňa 4.6.2015 bol pozvaný na osobnú audienciu prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, kde prezident vyjadril osobnú podporu mladým vedeckým talentom.

prijatie u prezidenta
 
Prijatie u ministra školstva
 

V dňoch 13.11.2014 - 15.11.2014 sa konalo jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2014 a to celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Záštitu nad Festivalom vedy a techniky v roku 2014 prevzal Prof. Dr. Juraj Hromkovič, DrSc. Je profesorom na ETH Zurich, členom Európskej Akadémie, Slovenskej Akademickej Spoločnosti a Učenej Spoločnosti Slovenskej Akadémie Vied. Festivalu sa zúčastnili aj delegácie zo Španielska, Česka a Francúzska.
Súťažiaci bojovali o postupy na medzinárodné a národné európske súťaže, rovnako ako aj o ocenenia Prírodovedeckej fakulty UK.
Erik Schmotzer, žiak III. FLB triedy, uspel na tejto súťaži výborne. Získal:

  • postup na Intel ISEF 2015 v Pittsburghu, Pensylvánia, USA;
  • cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „starší žiaci“.
aa
diplom

2. miesto - Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády 2015, kategória EF ( 1.– 4. marec 2015, Nitra)

 
 
Adam Palenčár

 

1. miesto a cena dekana PriF UK za najlepšiu teoretickú časť - Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády 2015, kategória EF ( 1.– 4. marec 2015, Nitra)

chemicka olympiada

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 20. novembra 2014 získal ocenenie a poďakovanie za angažovanosť v mimoškolskej činnosti od predsedu KSK Zdenka Trebuľu.
Adam Palenčár reprezentoval školu v chemických súťažiach na rôznych úrovniach. Obsadil 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády - kategória B. Svojimi prácami zaujal poslucháčov na rôznych fórach, čo dokazujú aj jeho najvýznamnejšie úspechy v školskom roku 2013/2014. Reprezentoval školu v celoslovenskom kole 50. ročníka Chemickej olympiády, v kategórii EF obsadil 3. miesto a získal Cenu dekana za najlepšiu teoretickú časť práce.

Zdroj: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/ocenenie-najlepsich-studentov-z-celeho-kraja-2.html

 

  


 
 

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7