menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Literatúra a jazyk z iného uhla pohľadu

 

Žiaci získajú nový pohľad na literatúru formou „osobného stretnutia“ s prostredím regiónu, z ktorého pochádzajú jednotliví autori, s ich tvorbou a životom.
Na základe získaných poznatkov a skúseností zo štýlotvorného procesu na vyučovacích hodinách SJ, so znalosťou rôznych žánrov publicistického štýlu a s využitím autentického materiálu sa študenti pokúsia o tvorbu videozáznamov, fotoreportáží, ankiet, interview...
Prostredníctvom divadelného predstavenia žiaci získajú komunikačnú zručnosť vo vyjadrení zážitku a prehĺbia porozumenie z prečítaného dramatického diela alebo prezentovaného filmom.

Galerie: obrázek 1 z 8 Galerie: obrázek 2 z 8 Galerie: obrázek 3 z 8 Galerie: obrázek 4 z 8 Galerie: obrázek 5 z 8 Galerie: obrázek 6 z 8 Galerie: obrázek 7 z 8 Galerie: obrázek 8 z 8