menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Asistent výživy v modernej dietologickej poradni

 

Cieľom aktivity je príprava odborných učebných materiálov a inovácia metód a foriem vzdelávania vo vyučovacích predmetoch študijného odboru asistent výživy. Vyučujúci vo svojej príprave s využitím odbornej literatúry, spracujú metodické listy a učebný text na hodiny odborných predmetov. Vo vzájomnej kooperácii si vytvoria sadu úloh pre prácu s aplikačným softwarom využívaným v špecializovaných poradniach zameraných na liečbu metabolických porúch.
V rámci praktických cvičení budú žiaci pracovať so zdravotníckym softwarom simulujúcim reálne podmienky v praxi.Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5 Galerie: obrázek 3 z 5 Galerie: obrázek 4 z 5 Galerie: obrázek 5 z 5