menu Základné informácie
 menu Aktivita 1.1
 menu Aktivita 2.1
 menu Inovácia predmetov
 menu Publicita projektu
  

header4
VV + VP = LP

 

Angličtina inovatívne

 

Študenti získajú možnosť rozvíjať svoje jazykové a komunikačné zručnosti na hodinách anglického jazyka pomocou modernej techniky a moderných vyučovacích metód. Využitím internetu, prezentácií a prácou s interaktívnou tabuľou si osvoja zručnosti v oblasti počúvania a rozširovania slovnej zásoby a komunikácie v cudzom jazyku. Počas aktivít budú využívané inovatívne metódy a učebné materiály pre študentov s dôrazom na komunikačné zručnosti.

Galerie: obrázek 1 z 5 Galerie: obrázek 2 z 5 Galerie: obrázek 3 z 5