menu Projekt Erasmus+
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Srdce plné zdravia

 

Srdce plné zdravia

Ahojte chlapci a dievčatá, viete, prečo sú správna výživa a pitný režim také dôležité pre naše zdravie? A ako sa vyhnúť nesprávnym stravovacím návykom?
V rámci projektu ,,Srdce plné zdravia“ sme sa to snažili vysvetliť žiakom z vybraných základných škôl, ktoré boli do celoslovenského projektu zapojené. Zároveň sme sa ich snažili rôznymi aktivitami inšpirovať ako zdravo žiť, od rána do večera.
V piatich ZŠ – Prešov, Košice – Krásna, Košice KVP, Rozhanovce a Turňa nad/Bodvou odzneli odborné prednášky o zdravej výžive, pitnom režime, o chorobách z ich porušovania. Súčasťou projektu bola aj ochutnávka jedál zdravej výživy, meranie a váženie detí, odber krvi na zistenie glykémie a cholesterolu. Deti počas dňa mohli vstúpiť do veľkého nafúknutého srdca, čo bolo hlavne pre menšie deti neskutočným zážitkom. Pre rozveselenie si deti spolu s cvičiteľom aj zacvičili.
Odborným garantom projektu je Slovenská nadácia srdca a realizátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska.
Bolo pre nás veľkou cťou, že sa študenti študijného odboru asistent výživy spolu so svojimi odbornými učiteľmi mohli do tohto projektu zapojiť.
Viac o tejto aktivite sa dozviete na www.tvojesrdece.sk, www.nds.sk.

Mgr. Iveta Vozárová
odb. garant štud. odboru AV

Galerie: obrázek 1 z 17 Galerie: obrázek 2 z 17 Galerie: obrázek 3 z 17 Galerie: obrázek 4 z 17 Galerie: obrázek 5 z 17 Galerie: obrázek 6 z 17 Galerie: obrázek 7 z 17 Galerie: obrázek 8 z 17 Galerie: obrázek 10 z 17 Galerie: obrázek 12 z 17 Galerie: obrázek 13 z 17 Galerie: obrázek 14 z 17 Galerie: obrázek 15 z 17 Galerie: obrázek 16 z 17 Galerie: obrázek 17 z 17

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7