menu Úvod
 menu Partnerské školy
 menu Ciele projektu
 menu Aktivity a výstupy
 menu Projektové stretnutia
 menu Stretnutie v Turecku
 menu Stretnutie v Grécku
 menu Stretnutie v Španielsku
 menu Stretnutie v Košiciach
 menu Stretnutie na Cypre
 menu Dotazník o stravovacích návykoch
 menu Projekt v médiách
 menuVeľká Mikulášska súťaž o čokoláde
 menu Online quizzes


 

Projekt Erasmus +


Food Ethos EDucation in Schools

(FEEDS)

1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

 

logo

 

Project website: https://erasmusfeeds.weebly.com

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7