menu Projekt Erasmus+
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Dilatech

DILATECH 2019

Dni laboratórnych technológií

04. 11.– 8. 11. 2019

sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku
a Európskeho týždňa odborných zručností

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie. Jej cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Siedmy ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša širokej verejnosti ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.

Témy DILATECH 2019

 • Katióny vo farbách
 • Zahrajme sa na sklárov
 • Svet buniek pod mikroskopom
 • Biochemické vyšetrenia
 • Stanovenie glykémie v krvi, v moči
 • Poznáš svoju krvnú skupinu?
 • Príprava liekových foriem (práškov, čapíkov)
 • Zloženie ľudského tela (workshop pre SŠ - meranie na prístrojoch)
 • Meranie optickými prístrojmi
 • Hygiena ústnej dutiny
 • Modelovanie korunkových častí zubov
 • Modelovanie, odlievanie zubov

Aktivity budú realizované v odborných laboratóriách.

Časový harmonogram aktivít - obsadenosť jednotlivých aktivít
Aktivity sa môžu ešte priebežne doplniť.

Pozvánka

Zaregistrujte sa Registračný formulár
Kontaktná adresa: buckova@szske.sk

Aktivita je zaregistrovaná na
http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7