Krížovka - Publicistický štýl

Krížovka

Po prečítaní definície doplňte správny názov útvaru publicistického štýlu. Používajte diakritické znamienka a malé začiatočné písmená.
1                
              
    2      3        
4                
              
              
              
   5      6      7     
              
              
      8          
              
              
              
              

Vodorovne:

4. Na prvých stranách časopisov popri obsahu býva slovo šéfredaktora.
5. Beletrizovaná správa o jednej udalosti sa nazýva...
8. Na základe očitého svedectva autora živo opísaná nejaká udalosť. Informuje i sugestívne prezentuje atmosféru a dojmy.

Zvislo:

1. Spravodajský (riadený) rozhovor, dialogizovaná správa, ktorá predstavuje nejakú osobnosť spoločenského života.
2. Úradná, oficiálna správa, ktorá prináša informáciu z oficiálnych miest (vláda, riaditeľ SND...).
3. Spravodajský útvar, ktorý je na rozmernom liste papiera verejne vystavovaný, s použitím textu a obrazu upútava, prezentuje, upozorňuje...
6. Hodnotiaci posudok literárneho, umeleckého, technického alebo vedeckého diela. Podstatný je rozbor a subjektívne hodnotenie autora.
7. Vtipné, duchaplné, ale aj kritické rozprávanie, ktorým autor upozorňuje na nejakú aktuálnu udalosť z každodenného života.