Spravodajské útvary publicistického štýlu

Doplňovacie cvičenie

Doplňte do textu chýbajúce slová. K definíciám dopíšte ich správne označenie. Používajte diakritické znamienka. Píšte veľké písmená na začiatku vety a malé písmená v kontexte.
Pri druhej medzere doplňte k slovám aj potrebné interpunkčné znamienko.
prináša základnú informáciu o udalosti, nič nevysvetľuje ani nekomentuje, iba konštatuje. Odpovedá na otázky
je voľnejšie štylizovaná, kompozične i graficky zložitejšia. Môže sa v nej uplatniť aj postoj , hodnotenie alebo bližšie vysvetlenie udalosti i okolnosti.
- spravodajský rozhovor, dialogizovaná správa - formou rozhovoru predstavuje nejakú osobnosť spoločenského života tak, aby sa adresát () dozvedel čo najviac informácií.
(komuniké) prináša informáciu z oficiálnych miest (vláda, prezidentská kancelária, riaditeľ SND ap.)