menu Projekt Erasmus+
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Digiškola

DIGIŠKOLA

Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

V rámci projektu Digiškola získala naša škola moderné digitálne vybavenie - interaktívnu tabuľu, wifi-router, notebook a 20 tabletov.

Zapojením sa do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme sa zaviazali k vypracovaniu tzv. Školských projektov.

Naše videoprojekty:

Máme radi Slovensko - Historicko -literárna exkurzia - Kežmarok

Spracované žiakmi druhého ročníka – video kombinované hovoreným slovom, fotografiami sprevádza v meste Kežmarok po miestach, ktoré žiaci navštívili. video

Aktivity HotPotatoes – zamerané na opakovanie publicistického štýlu, znakov a žánrov
Doplňovačka – úlohou žiakov je k definíciám správne priradiť a pomenovať pojmy súvisiace s publicistickým štýlom
Dvojice – žiaci spájajú pojmy synonymicky do dvojíc
Kvíz – úlohou žiakov je vyberať správne odpovede, pričom správnych odpovedí môže byť v úlohe viac
Krížovka – po prečítaní definície žiaci dopĺňajú pojmy do krížovky

Flow!Works – „v Kežmarku“
Aktivita zameraná na pripomenutie navštívených miest hravou formou – žiaci vidia mapu, na ktorú presúvajú obrázky významných historických pamiatok v meste Kežmarok tam, kde sa v rámci mesta nachádzajú, zároveň tieto pamiatky správne pomenujú. Stiahnuť tu.

Videoexperiment - Dôkaz kyseliny boritej v borovej masti. Stanovenie obsahu kyseliny boritej v borovej masti.

Demonštračné video ukazuje možnosti praktickej aplikácie metód chemickej analýzy pri chemickej kontrole liečiv.Experiment je vhodný pre praktickú realizáciu na cvičeniach z chémie na stredných školách chemického zamerania ale aj na gymnáziách. Nevyžaduje zložité prístrojové vybavenie. Dá sa uskutočniť s použitím pomôcok, ktoré patria do základnej výbavy chemického laboratória na školách. Pozrite si náš videoexperiment - tu.

 

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7